AI har blivit ett hett diskussionsämne på senare tid. Dess tillämpning i den akademiska världen blir allt vanligare, särskilt för studenter.

SMART är ett spår som ligger på alla grundutbildningsprogram på Handelshögskolan. Det består av schemalagda interaktiva workshops som hjälper studenterna att klara studierna bättre och att bli redo för arbetsmarknaden.

Skolan anordnar flera evenemang, seminarier och föreläsningar varje år. VD:ar, politiker och andra högprofilerade talare bjuds in för att tala med studenter och personal om olika ämnen och dela med sig av sina insikter och erfarenheter.

Vad har du att se fram emot under din tid på Handelshögskolan? Studenter har delat med sig av sina tankar och känslor kring sina studier, men också allt annat som de kan vara en del av under sina år hos oss.

What do you have to look forward to during your time at the School? Students have shared their thoughts and feelings about their studies, but also everything else that they can be a part of in their years with us.

h="560" height="315"

Studenter och AI

Intervju med Jim Rowan, CEO för Volvo Cars

Kim Larsson som pluggar Juristprogrammet

En introduktion till SMART

"En gång om året anordnas juristernas arbetsmarknadsmässa GAIUS, där man får möjligheten till att träffa många potentiella arbetskollegor och arbetsgivare.

Celine Broman som pluggar Logistikprogrammet

”På programmet är vi ungefär 60 studenter, vilket jag tycker är väldigt lagom. Det är mer personligt och man får även chans till att lära känna de flesta.”

Astrid Johansson som pluggar Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

”Vi får göra nedstamp i flera olika ämnesområden för att få ett litet smakprov, och därefter väljer vi inriktning baserat på det.”

Viktor Johansson som pluggar Ekonomie kandidatprogrammet

”Jag gillar kårlivet, alla föreningar och föreningsmänniskor. Man kan göra allt från idrottsaktiviteter på veckorna till att vara i Handelspuben och stå och spela på DJ-bordet.”

Livet på Handelshögskolan

AI har blivit ett hett diskussionsämne på senare tid. Dess tillämpning i den akademiska världen blir allt vanligare, särskilt för studenter.

SMART är ett spår som ligger på alla grundutbildningsprogram på Handelshögskolan. Det består av schemalagda interaktiva workshops som hjälper studenterna att klara studierna bättre och att bli redo för arbetsmarknaden.

Skolan anordnar flera evenemang, seminarier och föreläsningar varje år. VD:ar, politiker och andra högprofilerade talare bjuds in för att tala med studenter och personal om olika ämnen och dela med sig av sina insikter och erfarenheter.

Vad har du att se fram emot under din tid på Handelshögskolan? Studenter har delat med sig av sina tankar och känslor kring sina studier, men också allt annat som de kan vara en del av under sina år hos oss.

Studenter och AI

height="210" src="https://www.youtube.com/embed/N3jmNBdlA2c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

En introduktion till SMART

Intervju med Jim Rowan, CEO för Volvo Cars

Celine Broman som pluggar Logistikprogrammet

”På programmet är vi ungefär 60 studenter, vilket jag tycker är väldigt lagom. Det är mer personligt och man får även chans till att lära känna de flesta.”

Kim Larsson som pluggar Juristprogrammet

"En gång om året anordnas juristernas arbetsmarknadsmässa GAIUS, där man får möjligheten till att träffa många potentiella arbetskollegor och arbetsgivare.

Astrid Johansson som pluggar Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

”Vi får göra nedstamp i flera olika ämnesområden för att få ett litet smakprov, och därefter väljer vi inriktning baserat på det.”

Viktor Johansson som pluggar Ekonomie kandidatprogrammet

”Jag gillar kårlivet, alla föreningar och föreningsmänniskor. Man kan göra allt från idrottsaktiviteter på veckorna till att vara i Handelspuben och stå och spela på DJ-bordet.”

Livet på Handelshögskolan